Vstúpte do sveta efektívnej energie

admin Aktuality, efektia

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia. Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu …

Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA

admin efektia

Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA v  EFEKTIA – Ocenenie za energetickú efektívnosť v  Najlepšie projekty verejného aj súkromného sektora v oblasti energetickej efektívnosti v  Potenciál energetických úspor v SR: verejný sektor – …