Česká cesta

Nedávno som sa zúčastnil na diskusii o podpore projektov zvyšovania energetickej efektívnosti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia ČR s dodávateľmi energetických služieb. Debata bola o „technikalitách“ systému, ktorý dobre funguje, a …

Value for Money

Uplatniť koncept hodnoty za peniaze pre utrácanie verejných peňazí je na Slovensku posledný hit. Ako u každej módy, je okolo toho dosť hluku. Uvidíme, aké ovocie tento chvályhodný prístup prinesie …