APES-SK má nových členov

Od mája tohto roku sa stali členmi Asociácie poskytovateľov energetických služieb dvaja noví hráči, ktorí sú súčasťou nadnárodných energetických holdingov.

Jedným z nich je ZSE Energy Solutions, s.r.o, ktorá je stopercentnou dcérskou firmou Západoslovenskej energetiky, patriacej pod koncern E.ON. Venuje sa projektovým prácam, investorsko-inžinierskej činnosti, montážam a výstavbe zariadení súvisiacich hlavne s prenosom a dodávkami elektrickej energie. “Dlhodobým cieľom skupiny EON je byť prvou voľbou pre energetické riešenia. S tým súvisí aj rozširovanie aktivít o projekty EPC a energetickej efektívnosti,“ popisuje hlavné motívy členstva v APES-SK Ľubomír Žiak, konateľ spoločnosti ZSE Energy Solutions, s.r.o.

Projektami energetických služieb, vrátane EPC sa v rámci koncernu RWE Slovensko, s.r.o., zaoberá jeho dcérska firma KA Contracting SK, s.r.o. Od mája je takisto novým členom APES-SK. Konateľ KA Contracting SK, Richard Pieger tento krok vysvetľuje potrebou firmy byť súčasťou procesov, ktoré vytvárajú priestor pre podporu využívania garantovaných energetických služieb.

 

Pridaj komentár